Claude Mellan, ‘Guido Bentivoglio’, National Gallery of Art, Washington, D.C.
plate: 21.4 x 15 cm (8 7/16 x 5 7/8 in.)  sheet: 32.2 x 24.8 cm (12 11/16 x 9 3/4 in.)

Image rights: Courtesy National Gallery of Art, Washington

Download Image

About Claude Mellan