Cleverson Oliveira, ‘Galáxias 004’, 2012, MIYAKO YOSHINAGA