Cleverson Oliveira, ‘Galáxias 01’, 2012, MIYAKO YOSHINAGA