Cleverson Oliveira, ‘Galáxias 010’, 2012, MIYAKO YOSHINAGA