Clifford Ross, ‘Hurricane LX’, 2008, Zhejiang Art Museum