Corinne Natel, ‘Escape’, 2015, Gallery Elena Shchukina