Cornelia FitzRoy, ‘Glen Lyon, Scotland’, 2016, India Dickinson