Dag Erik Elgin, ‘LCM, Edvard Munch, Selvportrett med Sigarett, 1895 / Self-Portrait with Cigarette’, 2009, OSL Contemporary