Daido Moriyama, ‘Kariudo (Hunter)’, 1972, Peder Lund
Daido Moriyama, ‘Kariudo (Hunter)’, 1972, Peder Lund