Daido Moriyama, ‘Shinjuku’, 2000-2004/2004, Simon Lee Gallery