Dane Mitchell, ‘Threshold Venn’, 2015, Beat Raeber
Dane Mitchell, ‘Threshold Venn’, 2015, Beat Raeber