Daniel Martin Sullivan, ‘EFM II’, 2017, The Art House