David Burdeny, ‘Man Watching Sunrise, Hangzhou, China’, 2011, Bau-Xi Gallery