Denise Treizman, ‘See through’, 2014, Alfa Gallery