Desiree Dolron, ‘Cerca Obispo 1/8’, 2002-2003, GRIMM

About Desiree Dolron