Dimitris Foutris, ‘Perhaps in the right track towards the Infinite’, 2015, IFAC Arts
Dimitris Foutris, ‘Perhaps in the right track towards the Infinite’, 2015, IFAC Arts
Dimitris Foutris, ‘Perhaps in the right track towards the Infinite’, 2015, IFAC Arts

Perhaps in the right track towards the Infinite, 2015, mixed media on paper, 69 x 200 cm

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / SITUATION ATHINA - IFAC ATHINA - GALAXIA 11 - NEOS KOSMOS - ATHINA 117 45

About Dimitris Foutris