Dinh Q. Lê, ‘Persistence of Memory #14’, 2000, Cheryl Hazan Gallery

About Dinh Q. Lê

Vietnamese, b. 1968, Hà Tiên, Vietnam, based in Vietnam and Los Angeles