Dinh Q. Lê, ‘South China Sea Pishkun’, 2009, 10 Chancery Lane Gallery

About Dinh Q. Lê

Vietnamese, b. 1968, Hà Tiên, Vietnam, based in Vietnam and Los Angeles