Dinh Q. Lê, ‘South China Sea Pishkun, Still No. 5, Version 2’, 2009, 10 Chancery Lane Gallery

About Dinh Q. Lê

Vietnamese, b. 1968, Hà Tiên, Vietnam, based in Vietnam and Los Angeles