Dinh Quan, ‘My Lady’, 2011, Ai Bo Gallery

About Dinh Quan

Vietnamese, b. 1964, Hải Phòng, Vietnam