Donato Giancola, ‘Portal Pathways’, 2016, Abend Gallery