Dornith Doherty, ‘Finite’, 2014, photo-eye Gallery