Dornith Doherty, ‘Poppy’, 2010, photo-eye Gallery

About Dornith Doherty