Doug Keyes, ‘Christian Boltanski’, 1999, KLOMPCHING GALLERY