Douglas Gordon, ‘Blind James Cagney (mirrored eyes)’, 2004, Galeria Marília Razuk