Douglas Gordon, ‘Blind Montgomery (white) ’, 2002, Galeria Marília Razuk