Douglas Gordon, ‘One-Step-Forward’, 2004, Gagosian