Douglas White, ‘Dark Moon VIII’, 2011, Paradise Row