Ed Ruscha, ‘Walking, Talking, Believing’, 1986, Gagosian