Eduardo Oropeza, ‘Bus Stop’, 1998, Glenn Green Galleries