Eduardo Oropeza, ‘Con Amor’, 1994, Glenn Green Galleries

About Eduardo Oropeza

Mexican American, died 2003, California, United States