Eduardo Oropeza, ‘Hechale’, 1989, Glenn Green Galleries