Eduardo Oropeza, ‘Horizontes’, 1995, Glenn Green Galleries