Eduardo Paolozzi, ‘Moonstrips Empire News, Volume I’, 1967, Heritage Auctions
Eduardo Paolozzi, ‘Moonstrips Empire News, Volume I’, 1967, Heritage Auctions