Eduardo Terrazas, ‘2.96, from the series "Tablas"’, 2017, PROYECTOSMONCLOVA