Edward Dwurnik, ‘Cracow’, 2017, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels