Edward Dwurnik, ‘Purple tulips’, 2017, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels