Edward Dwurnik, ‘Warsaw. Royal Castle’, 2017, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels