Eko Nugroho, ‘Photo series (Faith in Shopping)’, 2013, STPI