Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė, ‘"Asteroid"’, 2014, Meno parkas