Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė, ‘"Hellow"’, 2016, Meno parkas