Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė, ‘"Lolita"’, 2014, Meno parkas