Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė, ‘"Ofelia"’, 2013, Meno parkas