Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė, ‘"Šančiai Rap"’, 2016, Meno parkas