Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė, ‘"Street Angel"’, 2014, Meno parkas