Elena Bulatova, ‘Abstract " Emphasis 4.2"’, 2015, Elena Bulatova Fine Art