Elena Bulatova, ‘Abstract "Golden Leave"’, 2015, Elena Bulatova Fine Art