Elena Bulatova, ‘Abstract "Net Neutrality"’, 2016, Elena Bulatova Fine Art