Elena Bulatova, ‘Abstract painting "Thrill" ’, 2015, Elena Bulatova Fine Art