Elena Bulatova, ‘WSJ series 29" by 29" "Spider Man" "Robin" "Captain America" "Super Man"’, 2018, Elena Bulatova Fine Art